HVA ER NYTT?
Hvem er vi?

Karrierekompasset er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å bedre kontakten mellom studenter og arbeidsliv. Bakgrunnen for stiftelsen av Karrierekompasset er det økte antallet av ulike bachelor- og masterutdanninger som tilbys ved Det psykologiske fakultet. Karrierekompasset ønsker å øke kunnskapen i arbeidslivet om dette, og bevisstgjøre studentene på hvordan de kan anvende sin egen kompetanse i arbeidslivet.

Internt på fakultetet ønsker Karrierekompasset å være en bred og samlende organisasjon som alle studenter føler tilhørighet til og ser nytteverdien av. Vi arrangerer hvert semester flere ulike arrangementer med sikte på å øke studentenes muligheter for å få relevant arbeid. Sjekk de ut her

FØLG MED OG FØLG OSS
HVORFOR BLI MEDLEM?

Som medlem av Karrierekompasset vil du motta e-mail før alle andre om våre kommende arrangementer. Dette kan være karriereveiledning med flinke veiledere, invitasjon til spennende alumni, karrieremesser hvor du kan treffe potensielt nye kontakter i arbeidslivet, eller komme i kontakt med studenter som tidligere har gått ved psyk.fak. og dra nytte av deres erfaringer.

Noen ganger kan våre arrangementer kreve påmelding. Dette er grunnet plasskapasitet, og ressurser til å ta imot alle som finner våre arrangementer av interesse. Da er det en soleklar fordel å stå oppført som medlem, og motta varsel i god tid før selve oppmeldingen til et arrangement starter.  Arrangementene våre er åpne for alle studenter ved UiB – hvor studenter ved psyk.fak og våre egne medlemmer har førsterett.

En gang i semesteret holdes det årsmøte. Som medlem vil du motta invitasjon til å delta på årsmøter, men dette er frivillig å møte opp. Her vil du ha muligheten til å komme med innspill, få et innblikk i hvordan Karrirekompasset fungerer fra innsiden, og ikke minst stille til ledige verv i styret. Det serveres selvfølgelig pizza!

Karrirekompasset representerer alle studentene og de forskjellige studieretningene ved Det psykologiske fakultet, og består av åtte styrerepresentanter.

BLI MEDLEM NÅ!

  Ditt navn:*

  E-postadresse:*

  Studieretning:

  STYRET

  Styret 2022

  Ta kontakt!