HR-rådgiver hos Standout AS. Master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UIB


Tenk hele tiden hvordan du vil bruke det du lærer på skolen konkret i arbeidshverdagen. Når du lærer om ulike teorier; hvordan kan jeg presentere dette i en spennende artikkel, hvordan kan teorien anvendes i praksis

Hvorfor valgte du nettopp ditt studie? Hva fikk deg til å velge en utdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi?

Store deler av familien min jobber innenfor helsesektoren. Jeg fikk servert mange historier om det å jobbe på sykehus, hvordan arbeidsmiljø, ledelse, osv. fungerte – som ikke alltid var vinklet i en positiv retning. Dette ga meg en sterk motivasjon til å jobbe med noe som kunne ha innvirkning på den type utfordringer i arbeidslivet. Da passet en master innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi godt!

Hvordan ser en arbeidsuke ut for deg i din nåværende jobb?

Arbeidsukene mine er veldig varierte, men her er noen av oppgavene jeg gjør:

  • Teamutvikling: holde teamutvikling og utarbeide kurs innenfor dette.
    Dette er mitt største prosjekt. Jeg begynte å utarbeide et teamutviklingsprogram i høst, og har allerede hatt teamutvikling med to ledergrupper
  • Oppfølging av utleide kandidater: bedriftsbesøk og oppfølgingssamtaler
  • Skrive fagartikkel som publiseres på våre sider én gang i måneden
  • Sende velkomst- og gratulasjonsbrev til nye utleide og rekrutterte kandidater
  • Kandidatsøk, intervjuer og testing av kandidater
  • Ha ansvar for våre pensjon- og forsikringsavtaler
Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb for studiene dine?

Jeg fikk en 20% stilling som HR-ressurs året før jeg var ferdig med master. Uten master ville jeg ikke følt meg like kompetent til stillingen, og det bidro til at jeg fikk tilbud om 100% stilling når jeg var ferdig på studiet.

Hvordan syntes du overgangen fra studiehverdagen til arbeidslivet var?

I og med at jeg allerede hadde jobbet i bedriften 20% i et år, gikk overgangen til fulltidsjobb greit, men det var likevel mye nytt å sette seg inn i. Spesielt nytt for meg var mindsettet knyttet rundt salg. Jeg har aldri tenkt på meg selv som en selger, men da man ikke tjener penger uten å selge – har jeg også blitt nødt til å booke møter og selge mine tjenester (eks. teamutvikling). I tillegg har det vært en overgang å overføre teori til praksis, blant annet ifbm mine teamutviklingskurs.

Hvordan opplevde du jobbsøkingsprosessen som nyutdannet?

Jeg var heldig å få napp på den første jobben jeg søkte på året før jeg var ferdig med master – så denne prosessen gikk veldig fint for meg.

Hvis du ville gitt et råd til deg selv som student i dag, hva ville det vært?

Tenk hele tiden hvordan du vil bruke det du lærer på skolen konkret i arbeidshverdagen! Når du lærer om ulike teorier; hvordan kan jeg presentere dette i en spennende artikkel, hvordan kan teorien anvendes i praksis, osv.

Vær bevisst på hvordan du kan få bruk for det du lærer. Skriv det f.eks ned i en bok for «framtidig jobb» hvor du skriver ned gode ideer du kommer på underveis i studiet. Jeg skulle gjerne hatt en sånn bok nå – for man husker jo ikke alt man har lært i de 5 årene.