Annette Falch Lothe

Annette Falch Lothe   HR-rådgiver hos StandOut AS Master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB Tenk hele tiden hvordan du vil bruke det du lærer på skolen konkret i arbeidshverdagen. Når du lærer om ulike teorier; hvordan kan jeg presentere dette i en spennende artikkel, hvordan kan teorien anvendes i praksis     Hvorfor valgte …

Atle Dyregrov

Atle Dyregrov Atle Dyregrov, PhD Professor, Center for Crisis Psychology, Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway

Tonje Fyhn

  Tonje Fyhn NORCE Norwegian Research Centre AS, Arbeids- og organisasjonspsykologi,  UiB Doktorgradstipendiat Oppgavene strekker seg over hele spekteret av forskningsoppgaver: Komme på en idé sammen med forskningsgruppen, designe en studie, få tak i midler, samle inn data, analysere, og skrive ut funnene i artikler og populærvitenskapelige stykker.   Hvorfor valgte du nettopp ditt studie? …