Eksamensperioden har startet for fullt, og studenter fra alle retninger ved psyk.fak har stilt opp. Noen er her kanskje bare for et stykke med gratis pizza etter en lang dag på lesesalen, andre er her fordi venninna ville se Alumni med Atle. En ting er sikkert: de fleste sitter i samme båt, hvor spørsmål om karakterer, karriere og fremtidsmuligheter styrer strømmen i større eller mindre grad.

Når Atle begynner å snakke, faller det en ro over rommet. Med en jordnær holdning og ro i stemmen forteller han om sin tid som student, og om sine karrierevalg uten å rosemale situasjonen.

Han starter foredraget med å fortelle om hans første møte med UIB: årstudium ved psykologisk  fakultet hvor han videre beveget seg til arb. org. Her opplever han at det er kjekkere å lære, enn å pugge. Dermed finner han en gylden middelvei; han starter Studentkonsulentene. Her får han anledning til å gjøre fagene til noe mer håndfast: fra teori til praksis. I tillegg skaper han nettverk og stifter gode bekjentskaper sammen med medstudenter gjennom flere verv: fadderstyret og psykologirevyen. Utover dette har han deltidsjobb i Securitas og er informasjonsmedarbeider ved UIB.

Etter endt studier reiser Atle på mange spennende reiser: alt fra tur til India, til å jobbe som koordinator i flyktningskrisen i Nord-Hellas.

Allerede her ser vi en rød tråd i Atle sin karrie: man skal ha det kjekt, men samtidig utfordre seg selv.

En fot inn i Boreal Travel startet med en sommerjobb. Fra her fikk han mer og mer ansvar da han var en positiv medarbeider, og hadde evnen til å se konstruktive løsninger som bedriften satt med. Atle drar frem at lærevillighet er viktigere enn kun en grad, og at fagene han har hatt ved psykologisk fakultet han hjulpet han til å forstå helheten i bedriften. Fra sommerjobben beveget han seg opp til å behandle kundehenvendelser, vikarierer for firmaets markedskonsulent, og så få tilbud om fast stilling som prosjektkonsulent for Boreal Travel. Arbeidsoppgavene han får her er svært varierte, og han kunne ikke forutsett disse da han startet i jobben. Men, dette er ikke utslagsgivene, så lenge en er motivert til å lære, ta ansvar, fleksibelhet og ta eierskap til det arbeidet du utfører. Ikke minst, er det viktig for en arbeidsplass å ha folk som er gode på å forstå folk – som man absolutt tilegner seg via psykologiske kunnskaper. 

Vi takker Atle for en flott presentasjon!