Ti på topp

Da er vi ved veis ende i vår temauke «Den digitale arbeidshverdagen». I løpet av uken har vi fått høre om Atle Trodals spennende karrierereise, fra direktør i IBM Norge til nå å lede Trodal AS som spesialiserer seg på lederutvikling og coaching. Tidligere studenter har gitt oss innblikk i deres digitale arbeidshverdag og gitt oss deres beste tips. I tillegg har to av grunnleggerne av Avantgarde Search, kanskje Norges mest moderne rekrutteringsbyrå, fortalt om hvordan digitale verktøy har blitt en «game changer» for jobbsøking.

Hvis du gikk glipp av våre arrangementer, har vi samlet en liste over ti ressurser som kan være nyttig for deg på vei inn i arbeidslivet! 

Podcast tips:

Sider for å søke jobb

Arbeidsplassen, NAV

en stor samling av stillinger

Webcruiter

Digital CV-database pluss utlysning av stillinger. Du kan legge inn CV og stille deg som tilgjengelig for tilbud.

Webcruiter

Blant annet Universitetets jobbsøk, mange stillinger innen akademia

Ted Talks

Samling av hjem/jobb balanse og å mestre å jobbe hjemme

Karrierepåfyll

SAMMEN karriere

Karrierestart

Karriereveiledning.no

Linkedin Learning

Tips til kurs

Sammen tilbyr i blant annet intervjutreningskurs hvor du har mulighet til å trene på en digital intervjusituasjon, så vel som kurs i jobbsøking og LinkedIn

Sjekk det ut her

Både utdannet.no og nettbasertekurs.no tilbyr en rekke nettbaserte kurs, hvor en del av dem er gratis forutsatt at du har opprettet en brukerkonto. Søk på “gratis” i emnefeltet for å finne disse kursene 

Hvor søke traineestillinger og internship

Trainee vest

Lyser ut trainee-stilllinger både for bachelor og master

karrierestart/internships

SAMMEN/externships

Tips til å takle hjemmekontor

Motivasjonstips/UIB

Vær god mot deg selv

Søkemotorer

Adecco

Karrierestart

Jobbsafari

Hvordan bli god på linkedin

Arrangementer

Karriereliv på nett

Se foredrag

SAMMEN linkedin kurs

Arrangementet i regi av studentorganisasjonerBenytt deg av arrangementer og kurs som arrangeres av studentorganisasjoner. Dette er arrangementer laget av og for andre studenter som både kan gi faglig påfyll og være en arena for å nettverke med andre studenter og potensielle arbeidsgivere. Få full oversikt over Bergens studentorganisasjoner her eller gå inn på Psfo.no for oversikt over studentorganisasjonen vi har på Det psykologiske fakultet.

Ida Kopperstad

Atferdsviter/ atferdspsykolog i Mindshift


Jeg vil oppfordre studenter til å tenke «hvilke måter kan min kompetanse skape verdi i ulike organisasjoner” heller enn å tenke “hvilke stillinger passer akkurat min utdanning”.

Hva har du studert?

Jeg synes det var vanskelig å velge riktig studie etter videregående. Jeg begynte først på et sivilingeniørstudium på NTNU, men gikk senere over til å studere Arbeids- og Organisasjonspsykologi og profesjonsstudiet i psykologi. Det viktigste jeg sitter igjen med fra studiene er ikke akkurat hvilke fag jeg har tatt og ikke, men hvordan jeg har anvendt kompetansen min sammen med andres fagfelt og perspektiver. 

Hva jobber du med?

Jeg jobber som atferdsviter/atferdspsykolog i Mindshift. Mindshift er et konsulentselskap som kombinerer atferdspsykologi med data og teknologi for å få innsikt og skape endringer – f.eks. hvordan få en organisasjon til å bli datadrevet i vurderinger og beslutninger (endring av tankesett og arbeidsmetodikk) eller hvordan få mennesker til å ikke kaste søppel på bakken (endring av vaner og atferd). 

Tidligere har jeg blant annet arbeidet som konsulent innen endringsledelse i Accenture, som forretningsutvikler i DNB og som praktikant på det norske generalkonsulatet i San Francisco. Selv i ganske ulike stillinger i ulike selskaper, handler det hele tiden å om å se hvordan din bakgrunn kan skape verdi i ulike settinger. 

Hvordan har din arbeidsdag vært under korona?

Jeg har som de fleste andre i Oslo hovedsakelig jobbet hjemmefra det siste året. At hverdagen på hjemmekontor fungerer relativt bra for mange, viser hvor endringsdyktige mennesker er – i hvert fall når vi må. Selv om mye fungerer veldig godt og hjemmekontoret har mange fordeler, tror jeg samtidig at noe av merverdien som skapes når vi møtes ansikt til ansikt går bort. Jeg har også begynt i ny jobb på hjemmekontor, så jeg gleder meg kanskje ekstra mye til å komme tilbake til kontoret når det lar seg gjøre. 

Har du noen tips til studenter?

Mitt beste tips er å komme seg ut i arbeid. All arbeidserfaring er verdifull, selv om det ikke nødvendigvis er direkte relevant faglig sett. I mange jobber vil du bl.a. kunne få innsikt i hvordan drive et selskap, erfaringer knyttet til ulike former for ledelse og erfaring med samhandling med ulike mennesker. 

Jeg vil også oppfordre studenter til å tenke “hvilke måter kan min kompetanse skape verdi i ulike organisasjoner” heller enn å tenke “hvilke stillinger passer akkurat min utdanning”. Dette kan gi et bredere spekter av muligheter for deg selv og bidra med ny innsikt til en fremtidig arbeidsgiver.

Kristoffer Follaug

Ungdomsarbeider hos St. Paul gymnas!
Bachelor i pedagogikk,
ved Universitet i Bergen


hvis jeg skulle gitt meg selv et råd ville det vært å jobbe mer effektivt og målrettet med fagene!

Hvordan var din vei ut i arbeidslivet?

Etter studier ved UiB opplevde jeg veien ut i arbeidslivet som ganske grei. Søknadsprosessen kunne være krevende, men det å skrive søknader og å gå på intervjuer gir en også mye erfaring som er nyttig å ha med seg videre. Etter hvert ble jeg tilbudt en stilling som ungdomsarbeider ved en videregående skole i Bergen, som er der jeg jobber nå.

Hvordan opplevde du jobbsøkingsprosessen som nyutdannet?

Jeg opplevde søknadsprosessen som litt krevende Men med flere jobbintervjuer så fikk jeg også erfaring.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

Bachelor i pedagogikk er en nokså åpen utdannelse, og dermed er det gjerne ikke helt opplagt hvilke stillinger man er kvalifisert til eller hva man kan jobbe med etter endt utdanning. Derfor blir det ekstra viktig å være bevisst den kompetansen som man har. I stillingen min som ungdomsarbeider jobber jeg hovedsakelig med å følge opp en enkeltelev som trenger ekstra oppfølging i skolehverdagen. Jeg opplever at jeg får bruk for mye av det jeg har lært på pedagogikk-studiet, og trives godt i denne jobben!

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

Det er flere ting, men kanskje særlig kunnskap om pedagogiske virkemidler, og også kommunikasjon. 

Hvordan har samfunns-situasjonen (covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

Det siste året har som for de fleste vært preget av stadige endringer. I skolen har vi forholdt oss til grønt, gult og rødt nivå. Det vil si at vi både har holdt åpent som normalt, hatt klassevise kohorter og også hjemmeundervisning. Der jeg jobber har vi vært innom alle nivåene, så arbeidshverdagen det siste året har vært preget av omstillinger.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Hehe, det er vel ofte sånn at man kunne ha jobbet mer med ting. Så hvis jeg skulle gitt meg selv et råd ville det vært å jobbe mer effektivt og målrettet med fagene!