Bedriftskontakt 2

Bedriftskontakt 2


Christine Fauske Faannessen
21

Hvilket verv har du i Karrierekompasset?


Jeg har hatt et av vervene som bedriftskontakt.

Kan du fortelle litt om oppgaver og erfaringer fra det?


Oppgaven til en bedriftskontakt er i hovedsak å kontakte aktuelle foredragsholdere og bedrifter i forbindelse med ulike arrangementer i regi av Karrierekompasset. Det er en spennende prosess å finne de best kvalifiserte personene og det var litt skummelt i begynnelsen å skulle kontakte så høyt profilerte mennesker. Jeg tar imidlertid bare med meg gode erfaringer fra denne kommunikasjonen og syns det har vært en fin arena til å utvikle en mer «profesjonell» dialog.

Hvorfor bør studentene på psyk.fak søke seg til akkurat ditt verv?


En bør søke seg til dette vervet fordi det er en unik mulighet til å få en innblikk i hva som faktisk skjer i arbeidslivet, og en får ha direkte kontakt med mange flotte og inspirerende personer. Ellers er Karrierekompasset generelt en veldig godt drevet organisasjon, der alle får bidra der de er sterkest. Dernest lærer en mye om kommunikasjon, markedsføring og ledelse siden alle i organisasjonen samarbeider tett. Sist men ikke minst er det et nydelig sosialt miljø og en gjeng som liker å ha det kjekt sammen.»