Anders Mellingen

Team Manager i Head Energy Consulting
Mastergrad i psykologi, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi
ved Universitet i Bergen


Ha et åpent sinn om at det finnes flere jobbmuligheter enn hva du kanskje tror. Det er kanskje lurt å ikke bli for låst på hvilken karriere du skal inn i. De fleste jobberfaringene kan være nyttige og ikke tenk at du må sikre deg drømmejobben på første forsøk. Ofte må man faktisk reelt stå i et arbeid for å oppdage om dette er noe man trives med eller ikke.

Hvor jobber du i dag?

I dag jobber jeg som Team Manager i Head Energy Consulting. Head Energy er et uavhengig ingeniør-, teknologi- og konsulentselskap med hovedkontor i Bergen, hvor jeg jobber i Consulting-avdelingen. Head Energy leverer ingeniørpersonell, teknologi og løsninger, engineering og marine operasjoner. Våre primære markedssegmenter er Olje & Gass, Offshore Vind og Landbasert Infrastruktur. Som Team Manager har jeg personalansvar for et team av våre konsulenter, og jobber med rekruttering, salg og forretningsutvikling.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

Siste semesteret på mastergraden var jeg utvekslingsstudent ved University of Sydney, i Australia. Det var et fantastisk halvår, men vi som reiste var litt ekstra spente på å søke jobber i Norge fra Australia. Men dette ble en utelukkende positiv opplevelse at bedrifter var villige til å gjennomføre intervju via Skype og jeg opplevde meg som en like reell arbeidssøker selv om jeg ikke kunne møte opp fysisk til intervju. Jeg fikk en relevant jobb som HR-konsulent i et rådgivningsselskap. Der jobbet jeg med rekruttering og teamutvikling. Flere av mine medstudenter fikk seg også relevante jobber, så jeg opplevde at utdanningen vår ble godt mottatt i næringslivet.

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

På studiet lærte vi blant annet om hvordan ivareta og utvikle medarbeidere og ledere på en god måte, samt fokus på organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. I møte med både ansatte, kandidater og kunder får jeg bruk for denne kompetansen. Vi hadde også om rekruttering på utdanningen og den delen av utdanningen får jeg mye bruk for i arbeidshverdagen når jeg gjennomfører rekrutteringsprosesser fra A-Å.

Hva tenker du er det viktigste å ta med seg fra studietiden av erfaringer og hva føler du at du har
fått mest bruk for?

Utdanning er viktig, men er ikke alt. Vær aktiv ved siden av studiene i engasjementer, både med jobb og frivillig arbeid/verv. Det i seg selv kan berike hverdagen din, samtidig som du kan bli mer attraktiv overfor en fremtidig arbeidsgiver. Det kan være med på å utvide nettverket ditt, noe som kan bli svært viktig når du skal ut i jobb. Det er ofte gjennom bekjente man finner drømmejobben (og kanskje du også kan være til hjelp for noen?). Svært mange jobber blir ikke utlyst. Jeg anbefaler å være fremoverlent i jobbsøkerprosessen og bruke nettverket ditt.

Hvordan har samfunnssituasjonen (Covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

For min del så har situasjonen gjort at jeg må være enda tettere på våre ansatte og kunder da dette er en uoversiktlig tid, som endrer seg jevnlig. Heldigvis har det gått bra til nå og vi har mye å gjøre. Ansatte og kunder jobber mer fra hjemmekontor nå, men vi bruker daglig videokonferanse på Teams og det fungerer fint.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Ha et åpent sinn om at det finnes flere jobbmuligheter enn hva du kanskje tror. Det er kanskje lurt å ikke bli for låst på hvilken karriere du skal inn i. De fleste jobberfaringene kan være nyttige og ikke tenk at du må sikre deg drømmejobben på første forsøk. Ofte må man faktisk reelt stå i et arbeid for å oppdage om dette er noe man trives med eller ikke. Når det er sagt, hvis du har en klar formening om hva du ønsker å jobbe med, vær tidlig ute og vis din interesse for potensielle arbeidsgivere.

Ellen Vinje

Miljøterapeut på videregående skole på tilrettelagt avdeling, 24 år og bosatt i Stavanger. Bachelor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Skal starte på Master i spesialpedagogikk til høsten.


Vil anbefale alle å melde seg inn i en studentorganisasjon i studietiden da en tar med seg så mange gode erfaringer, nye bekjentskap og lærer så masse. Er også positivt å ha på CVen at en har vært med i studentorganisasjon, da det var stor interesse over dette da jeg søkte etter jobb.

Hvordan var din vei ut i arbeidslivet?

Startet med å ha mange ulike jobber fra jeg var 16 år, blant annet i butikk, på hotell og som resepsjonist. I 2016 jobbet jeg i barnebolig og syntes at dette var spennende og fant dermed ut hva jeg ville jobbe med videre. Har jobbet på Randaberg videregående skole siden 2018.

Hvordan opplevde du jobbsøkingsprosessen som nyutdannet?

Jeg syntes det var veldig krevende, da det er vanskelig å vite hva en er egnet til med en bachelor i pedagogikk. Det er såpass åpent at det er vanskelig å vite om en er kvalifisert. Jeg søkte på mange ulike stillinger, fikk komme på et intervju av alle de jeg søkte på. Så gikk hele sommeren uten å vite hva jeg kom til å gjøre etter at den var ferdig.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

I begynnelsen syntes jeg at det var veldig krevende, da jeg så vidt fikk et intervju engang. Heldigvis så fikk jeg en telefon fra en bekjent uken før jeg var ferdig i sommerjobben og lurte på om jeg var interessert i jobb på Randaberg videregående skole. Ble tatt inn på intervju i uka etterpå og startet på jobben dagen etterpå, som pedagog i vikariat, nå er jeg i vikariat som miljøterapeut. 

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

Tok fagene motivasjonspsykologi og lese- og skrivevansker. Disse føler jeg at jeg har vært relevant i forhold til mitt arbeid i dag. Ulike metoder for å holde elevene motiverte og for å tilrettelegge for ulike skrive- og lesevansker er gode å ha med seg i jobben min. I ettertid kunne jeg ønske at vi hadde praksis som en del av studiet da jeg tror at en gjør seg mest erfaringer gjennom praksis og kunne vist hvilke jobber vi kunne søkt på i ettertid.

Hva tenker du er det viktigste å ta med seg fra studietiden av erfaringer? Hva føler du at du har fått mest bruk for?

Våren 2018 var jeg leder i Fagutvalget for pedagogikk og logopedi og ble dermed kjent med mange spennende personer, lærte mye og tok med meg mange gode erfaringer. Vil anbefale alle å melde seg inn i en studentorganisasjon i studietiden da en tar med seg så mange gode erfaringer, nye bekjentskap og lærer så masse. Er også positivt å ha på CVen at en har vært med i studentorganisasjon, da det var stor interesse over dette da jeg søkte etter jobb.

Hvordan har samfunnssituasjonen (Covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

Skolene er jo stengt nå, så får ikke sett elevene, men har hjemmekontor. Er en veldig annerledes arbeidsdag, da det blir mye jobb foran pcen og lite kontakt med andre, både kollegaer og elever.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Gjør så mye ut av studiehverdagen din som mulig, gå på forelesning, sitt på biblioteket og les, vær med medstudenter og meld deg inn i studentorganisasjon.

Annette Falch Lothe

HR-rådgiver hos Standout AS. Master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UIB


Tenk hele tiden hvordan du vil bruke det du lærer på skolen konkret i arbeidshverdagen. Når du lærer om ulike teorier; hvordan kan jeg presentere dette i en spennende artikkel, hvordan kan teorien anvendes i praksis

Hvorfor valgte du nettopp ditt studie? Hva fikk deg til å velge en utdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi?

Store deler av familien min jobber innenfor helsesektoren. Jeg fikk servert mange historier om det å jobbe på sykehus, hvordan arbeidsmiljø, ledelse, osv. fungerte – som ikke alltid var vinklet i en positiv retning. Dette ga meg en sterk motivasjon til å jobbe med noe som kunne ha innvirkning på den type utfordringer i arbeidslivet. Da passet en master innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi godt!

Hvordan ser en arbeidsuke ut for deg i din nåværende jobb?

Arbeidsukene mine er veldig varierte, men her er noen av oppgavene jeg gjør:

  • Teamutvikling: holde teamutvikling og utarbeide kurs innenfor dette.
    Dette er mitt største prosjekt. Jeg begynte å utarbeide et teamutviklingsprogram i høst, og har allerede hatt teamutvikling med to ledergrupper
  • Oppfølging av utleide kandidater: bedriftsbesøk og oppfølgingssamtaler
  • Skrive fagartikkel som publiseres på våre sider én gang i måneden
  • Sende velkomst- og gratulasjonsbrev til nye utleide og rekrutterte kandidater
  • Kandidatsøk, intervjuer og testing av kandidater
  • Ha ansvar for våre pensjon- og forsikringsavtaler
Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb for studiene dine?

Jeg fikk en 20% stilling som HR-ressurs året før jeg var ferdig med master. Uten master ville jeg ikke følt meg like kompetent til stillingen, og det bidro til at jeg fikk tilbud om 100% stilling når jeg var ferdig på studiet.

Hvordan syntes du overgangen fra studiehverdagen til arbeidslivet var?

I og med at jeg allerede hadde jobbet i bedriften 20% i et år, gikk overgangen til fulltidsjobb greit, men det var likevel mye nytt å sette seg inn i. Spesielt nytt for meg var mindsettet knyttet rundt salg. Jeg har aldri tenkt på meg selv som en selger, men da man ikke tjener penger uten å selge – har jeg også blitt nødt til å booke møter og selge mine tjenester (eks. teamutvikling). I tillegg har det vært en overgang å overføre teori til praksis, blant annet ifbm mine teamutviklingskurs.

Hvordan opplevde du jobbsøkingsprosessen som nyutdannet?

Jeg var heldig å få napp på den første jobben jeg søkte på året før jeg var ferdig med master – så denne prosessen gikk veldig fint for meg.

Hvis du ville gitt et råd til deg selv som student i dag, hva ville det vært?

Tenk hele tiden hvordan du vil bruke det du lærer på skolen konkret i arbeidshverdagen! Når du lærer om ulike teorier; hvordan kan jeg presentere dette i en spennende artikkel, hvordan kan teorien anvendes i praksis, osv.

Vær bevisst på hvordan du kan få bruk for det du lærer. Skriv det f.eks ned i en bok for «framtidig jobb» hvor du skriver ned gode ideer du kommer på underveis i studiet. Jeg skulle gjerne hatt en sånn bok nå – for man husker jo ikke alt man har lært i de 5 årene.