Atle Dyregrov


alumni

Atle Dyregrov Atle Dyregrov, PhD Professor, Center for Crisis Psychology, Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway

8. mars 2019

Tonje Fyhn


alumni

  Tonje Fyhn NORCE Norwegian Research Centre AS, Arbeids- og organisasjonspsykologi,  UiB Doktorgradstipendiat Oppgavene strekker seg over hele spekteret av forskningsoppgaver: Komme på en idé sammen med forskningsgruppen, designe en studie, få tak i midler, samle inn data, analysere, og skrive ut funnene i artikler og populærvitenskapelige stykker.   Hvorfor valgte du nettopp ditt studie? […]

8. mars 2019

Heidi Wittrup Djup


alumni

  Heidi Wittrup Djup Psykologspesialist innen samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Styreleder, daglig leder og partner, Klinikk for krisepsykologi. Medlem av Norsk psykologforenings Menneskerettighetsutvalg (MRU). Sitter som Norges representant i den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA) innen krise, katastrofe og traumepsykologi. Jo mer jeg forholdt meg til voksne menneskers historier om […]

8. mars 2019