Ida Kopperstad

Atferdsviter/ atferdspsykolog i Mindshift


Jeg vil oppfordre studenter til å tenke «hvilke måter kan min kompetanse skape verdi i ulike organisasjoner” heller enn å tenke “hvilke stillinger passer akkurat min utdanning”.

Hva har du studert?

Jeg synes det var vanskelig å velge riktig studie etter videregående. Jeg begynte først på et sivilingeniørstudium på NTNU, men gikk senere over til å studere Arbeids- og Organisasjonspsykologi og profesjonsstudiet i psykologi. Det viktigste jeg sitter igjen med fra studiene er ikke akkurat hvilke fag jeg har tatt og ikke, men hvordan jeg har anvendt kompetansen min sammen med andres fagfelt og perspektiver. 

Hva jobber du med?

Jeg jobber som atferdsviter/atferdspsykolog i Mindshift. Mindshift er et konsulentselskap som kombinerer atferdspsykologi med data og teknologi for å få innsikt og skape endringer – f.eks. hvordan få en organisasjon til å bli datadrevet i vurderinger og beslutninger (endring av tankesett og arbeidsmetodikk) eller hvordan få mennesker til å ikke kaste søppel på bakken (endring av vaner og atferd). 

Tidligere har jeg blant annet arbeidet som konsulent innen endringsledelse i Accenture, som forretningsutvikler i DNB og som praktikant på det norske generalkonsulatet i San Francisco. Selv i ganske ulike stillinger i ulike selskaper, handler det hele tiden å om å se hvordan din bakgrunn kan skape verdi i ulike settinger. 

Hvordan har din arbeidsdag vært under korona?

Jeg har som de fleste andre i Oslo hovedsakelig jobbet hjemmefra det siste året. At hverdagen på hjemmekontor fungerer relativt bra for mange, viser hvor endringsdyktige mennesker er – i hvert fall når vi må. Selv om mye fungerer veldig godt og hjemmekontoret har mange fordeler, tror jeg samtidig at noe av merverdien som skapes når vi møtes ansikt til ansikt går bort. Jeg har også begynt i ny jobb på hjemmekontor, så jeg gleder meg kanskje ekstra mye til å komme tilbake til kontoret når det lar seg gjøre. 

Har du noen tips til studenter?

Mitt beste tips er å komme seg ut i arbeid. All arbeidserfaring er verdifull, selv om det ikke nødvendigvis er direkte relevant faglig sett. I mange jobber vil du bl.a. kunne få innsikt i hvordan drive et selskap, erfaringer knyttet til ulike former for ledelse og erfaring med samhandling med ulike mennesker. 

Jeg vil også oppfordre studenter til å tenke “hvilke måter kan min kompetanse skape verdi i ulike organisasjoner” heller enn å tenke “hvilke stillinger passer akkurat min utdanning”. Dette kan gi et bredere spekter av muligheter for deg selv og bidra med ny innsikt til en fremtidig arbeidsgiver.

Anders Mellingen

Team Manager i Head Energy Consulting
Mastergrad i psykologi, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi
ved Universitet i Bergen


Ha et åpent sinn om at det finnes flere jobbmuligheter enn hva du kanskje tror. Det er kanskje lurt å ikke bli for låst på hvilken karriere du skal inn i. De fleste jobberfaringene kan være nyttige og ikke tenk at du må sikre deg drømmejobben på første forsøk. Ofte må man faktisk reelt stå i et arbeid for å oppdage om dette er noe man trives med eller ikke.

Hvor jobber du i dag?

I dag jobber jeg som Team Manager i Head Energy Consulting. Head Energy er et uavhengig ingeniør-, teknologi- og konsulentselskap med hovedkontor i Bergen, hvor jeg jobber i Consulting-avdelingen. Head Energy leverer ingeniørpersonell, teknologi og løsninger, engineering og marine operasjoner. Våre primære markedssegmenter er Olje & Gass, Offshore Vind og Landbasert Infrastruktur. Som Team Manager har jeg personalansvar for et team av våre konsulenter, og jobber med rekruttering, salg og forretningsutvikling.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

Siste semesteret på mastergraden var jeg utvekslingsstudent ved University of Sydney, i Australia. Det var et fantastisk halvår, men vi som reiste var litt ekstra spente på å søke jobber i Norge fra Australia. Men dette ble en utelukkende positiv opplevelse at bedrifter var villige til å gjennomføre intervju via Skype og jeg opplevde meg som en like reell arbeidssøker selv om jeg ikke kunne møte opp fysisk til intervju. Jeg fikk en relevant jobb som HR-konsulent i et rådgivningsselskap. Der jobbet jeg med rekruttering og teamutvikling. Flere av mine medstudenter fikk seg også relevante jobber, så jeg opplevde at utdanningen vår ble godt mottatt i næringslivet.

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

På studiet lærte vi blant annet om hvordan ivareta og utvikle medarbeidere og ledere på en god måte, samt fokus på organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. I møte med både ansatte, kandidater og kunder får jeg bruk for denne kompetansen. Vi hadde også om rekruttering på utdanningen og den delen av utdanningen får jeg mye bruk for i arbeidshverdagen når jeg gjennomfører rekrutteringsprosesser fra A-Å.

Hva tenker du er det viktigste å ta med seg fra studietiden av erfaringer og hva føler du at du har
fått mest bruk for?

Utdanning er viktig, men er ikke alt. Vær aktiv ved siden av studiene i engasjementer, både med jobb og frivillig arbeid/verv. Det i seg selv kan berike hverdagen din, samtidig som du kan bli mer attraktiv overfor en fremtidig arbeidsgiver. Det kan være med på å utvide nettverket ditt, noe som kan bli svært viktig når du skal ut i jobb. Det er ofte gjennom bekjente man finner drømmejobben (og kanskje du også kan være til hjelp for noen?). Svært mange jobber blir ikke utlyst. Jeg anbefaler å være fremoverlent i jobbsøkerprosessen og bruke nettverket ditt.

Hvordan har samfunnssituasjonen (Covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

For min del så har situasjonen gjort at jeg må være enda tettere på våre ansatte og kunder da dette er en uoversiktlig tid, som endrer seg jevnlig. Heldigvis har det gått bra til nå og vi har mye å gjøre. Ansatte og kunder jobber mer fra hjemmekontor nå, men vi bruker daglig videokonferanse på Teams og det fungerer fint.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Ha et åpent sinn om at det finnes flere jobbmuligheter enn hva du kanskje tror. Det er kanskje lurt å ikke bli for låst på hvilken karriere du skal inn i. De fleste jobberfaringene kan være nyttige og ikke tenk at du må sikre deg drømmejobben på første forsøk. Ofte må man faktisk reelt stå i et arbeid for å oppdage om dette er noe man trives med eller ikke. Når det er sagt, hvis du har en klar formening om hva du ønsker å jobbe med, vær tidlig ute og vis din interesse for potensielle arbeidsgivere.

Ellen Vinje

Miljøterapeut på videregående skole på tilrettelagt avdeling, 24 år og bosatt i Stavanger. Bachelor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Skal starte på Master i spesialpedagogikk til høsten.


Vil anbefale alle å melde seg inn i en studentorganisasjon i studietiden da en tar med seg så mange gode erfaringer, nye bekjentskap og lærer så masse. Er også positivt å ha på CVen at en har vært med i studentorganisasjon, da det var stor interesse over dette da jeg søkte etter jobb.

Hvordan var din vei ut i arbeidslivet?

Startet med å ha mange ulike jobber fra jeg var 16 år, blant annet i butikk, på hotell og som resepsjonist. I 2016 jobbet jeg i barnebolig og syntes at dette var spennende og fant dermed ut hva jeg ville jobbe med videre. Har jobbet på Randaberg videregående skole siden 2018.

Hvordan opplevde du jobbsøkingsprosessen som nyutdannet?

Jeg syntes det var veldig krevende, da det er vanskelig å vite hva en er egnet til med en bachelor i pedagogikk. Det er såpass åpent at det er vanskelig å vite om en er kvalifisert. Jeg søkte på mange ulike stillinger, fikk komme på et intervju av alle de jeg søkte på. Så gikk hele sommeren uten å vite hva jeg kom til å gjøre etter at den var ferdig.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

I begynnelsen syntes jeg at det var veldig krevende, da jeg så vidt fikk et intervju engang. Heldigvis så fikk jeg en telefon fra en bekjent uken før jeg var ferdig i sommerjobben og lurte på om jeg var interessert i jobb på Randaberg videregående skole. Ble tatt inn på intervju i uka etterpå og startet på jobben dagen etterpå, som pedagog i vikariat, nå er jeg i vikariat som miljøterapeut. 

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

Tok fagene motivasjonspsykologi og lese- og skrivevansker. Disse føler jeg at jeg har vært relevant i forhold til mitt arbeid i dag. Ulike metoder for å holde elevene motiverte og for å tilrettelegge for ulike skrive- og lesevansker er gode å ha med seg i jobben min. I ettertid kunne jeg ønske at vi hadde praksis som en del av studiet da jeg tror at en gjør seg mest erfaringer gjennom praksis og kunne vist hvilke jobber vi kunne søkt på i ettertid.

Hva tenker du er det viktigste å ta med seg fra studietiden av erfaringer? Hva føler du at du har fått mest bruk for?

Våren 2018 var jeg leder i Fagutvalget for pedagogikk og logopedi og ble dermed kjent med mange spennende personer, lærte mye og tok med meg mange gode erfaringer. Vil anbefale alle å melde seg inn i en studentorganisasjon i studietiden da en tar med seg så mange gode erfaringer, nye bekjentskap og lærer så masse. Er også positivt å ha på CVen at en har vært med i studentorganisasjon, da det var stor interesse over dette da jeg søkte etter jobb.

Hvordan har samfunnssituasjonen (Covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

Skolene er jo stengt nå, så får ikke sett elevene, men har hjemmekontor. Er en veldig annerledes arbeidsdag, da det blir mye jobb foran pcen og lite kontakt med andre, både kollegaer og elever.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Gjør så mye ut av studiehverdagen din som mulig, gå på forelesning, sitt på biblioteket og les, vær med medstudenter og meld deg inn i studentorganisasjon.