Miljøterapeut på videregående skole på tilrettelagt avdeling, 24 år og bosatt i Stavanger. Bachelor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Skal starte på Master i spesialpedagogikk til høsten.


Vil anbefale alle å melde seg inn i en studentorganisasjon i studietiden da en tar med seg så mange gode erfaringer, nye bekjentskap og lærer så masse. Er også positivt å ha på CVen at en har vært med i studentorganisasjon, da det var stor interesse over dette da jeg søkte etter jobb.

Hvordan var din vei ut i arbeidslivet?

Startet med å ha mange ulike jobber fra jeg var 16 år, blant annet i butikk, på hotell og som resepsjonist. I 2016 jobbet jeg i barnebolig og syntes at dette var spennende og fant dermed ut hva jeg ville jobbe med videre. Har jobbet på Randaberg videregående skole siden 2018.

Hvordan opplevde du jobbsøkingsprosessen som nyutdannet?

Jeg syntes det var veldig krevende, da det er vanskelig å vite hva en er egnet til med en bachelor i pedagogikk. Det er såpass åpent at det er vanskelig å vite om en er kvalifisert. Jeg søkte på mange ulike stillinger, fikk komme på et intervju av alle de jeg søkte på. Så gikk hele sommeren uten å vite hva jeg kom til å gjøre etter at den var ferdig.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

I begynnelsen syntes jeg at det var veldig krevende, da jeg så vidt fikk et intervju engang. Heldigvis så fikk jeg en telefon fra en bekjent uken før jeg var ferdig i sommerjobben og lurte på om jeg var interessert i jobb på Randaberg videregående skole. Ble tatt inn på intervju i uka etterpå og startet på jobben dagen etterpå, som pedagog i vikariat, nå er jeg i vikariat som miljøterapeut. 

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

Tok fagene motivasjonspsykologi og lese- og skrivevansker. Disse føler jeg at jeg har vært relevant i forhold til mitt arbeid i dag. Ulike metoder for å holde elevene motiverte og for å tilrettelegge for ulike skrive- og lesevansker er gode å ha med seg i jobben min. I ettertid kunne jeg ønske at vi hadde praksis som en del av studiet da jeg tror at en gjør seg mest erfaringer gjennom praksis og kunne vist hvilke jobber vi kunne søkt på i ettertid.

Hva tenker du er det viktigste å ta med seg fra studietiden av erfaringer? Hva føler du at du har fått mest bruk for?

Våren 2018 var jeg leder i Fagutvalget for pedagogikk og logopedi og ble dermed kjent med mange spennende personer, lærte mye og tok med meg mange gode erfaringer. Vil anbefale alle å melde seg inn i en studentorganisasjon i studietiden da en tar med seg så mange gode erfaringer, nye bekjentskap og lærer så masse. Er også positivt å ha på CVen at en har vært med i studentorganisasjon, da det var stor interesse over dette da jeg søkte etter jobb.

Hvordan har samfunnssituasjonen (Covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

Skolene er jo stengt nå, så får ikke sett elevene, men har hjemmekontor. Er en veldig annerledes arbeidsdag, da det blir mye jobb foran pcen og lite kontakt med andre, både kollegaer og elever.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Gjør så mye ut av studiehverdagen din som mulig, gå på forelesning, sitt på biblioteket og les, vær med medstudenter og meld deg inn i studentorganisasjon.