Er du nysgjerrig på veien ut i arbeidslivet? Lurer du på hvilke muligheter som finnes i og etter studietiden?

Onsdag 4. november inviterer Karrierekompasset til foredrag med Maria Sviggum fra Cognite og Rønnaug Tveit fra Sammen Karriere som vil gi informasjon og inspirasjon til veien videre!

Maria Sviggum

er tidligere student ved det psykologiske fakultet, med en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Maria har jobbet i Cognite siden firmaets oppstart i 2017, hvor hun blant annet har ledet rekruttering og onboarding av nyansatte. I dag har hun rollen som Culture Manager, en HR-rolle som dreier seg rundt kulturbygging i selskapet. Denne kvelden vil hun fortelle oss om veien ut i arbeidslivet, og arbeidet med rekruttering og kulturbygging.

Rønnaug Tveit

er avdelingsleder og karriereveileder hos Sammen Karriere – karrieresenteret for studenter. Rønnaug vil presentere studentenes mulighet for Externship, som er en form for jobbskygging der studentene følger en bedrift eller person i en kort tidsperiode for å få innsikt og innblikk i deres arbeidshverdag. I tillegg vil hun fortelle om andre gode tilbud Sammen Karriere har for deg som student.


Foredraget holdes i Egget på Studentsenteret fra kl. 17.30 – 20.00. Det vil bli konkurranse med premier og tradisjonen tro blir det servering av mat, men selvsagt på en koronavennlig måte!

Åpen påmelding for alle studenter ved det psykologiske fakultet. Det er begrenset med plasser, så førstemann til mølla!