Atferdsviter/ atferdspsykolog i Mindshift


Jeg vil oppfordre studenter til å tenke «hvilke måter kan min kompetanse skape verdi i ulike organisasjoner” heller enn å tenke “hvilke stillinger passer akkurat min utdanning”.

Hva har du studert?

Jeg synes det var vanskelig å velge riktig studie etter videregående. Jeg begynte først på et sivilingeniørstudium på NTNU, men gikk senere over til å studere Arbeids- og Organisasjonspsykologi og profesjonsstudiet i psykologi. Det viktigste jeg sitter igjen med fra studiene er ikke akkurat hvilke fag jeg har tatt og ikke, men hvordan jeg har anvendt kompetansen min sammen med andres fagfelt og perspektiver. 

Hva jobber du med?

Jeg jobber som atferdsviter/atferdspsykolog i Mindshift. Mindshift er et konsulentselskap som kombinerer atferdspsykologi med data og teknologi for å få innsikt og skape endringer – f.eks. hvordan få en organisasjon til å bli datadrevet i vurderinger og beslutninger (endring av tankesett og arbeidsmetodikk) eller hvordan få mennesker til å ikke kaste søppel på bakken (endring av vaner og atferd). 

Tidligere har jeg blant annet arbeidet som konsulent innen endringsledelse i Accenture, som forretningsutvikler i DNB og som praktikant på det norske generalkonsulatet i San Francisco. Selv i ganske ulike stillinger i ulike selskaper, handler det hele tiden å om å se hvordan din bakgrunn kan skape verdi i ulike settinger. 

Hvordan har din arbeidsdag vært under korona?

Jeg har som de fleste andre i Oslo hovedsakelig jobbet hjemmefra det siste året. At hverdagen på hjemmekontor fungerer relativt bra for mange, viser hvor endringsdyktige mennesker er – i hvert fall når vi må. Selv om mye fungerer veldig godt og hjemmekontoret har mange fordeler, tror jeg samtidig at noe av merverdien som skapes når vi møtes ansikt til ansikt går bort. Jeg har også begynt i ny jobb på hjemmekontor, så jeg gleder meg kanskje ekstra mye til å komme tilbake til kontoret når det lar seg gjøre. 

Har du noen tips til studenter?

Mitt beste tips er å komme seg ut i arbeid. All arbeidserfaring er verdifull, selv om det ikke nødvendigvis er direkte relevant faglig sett. I mange jobber vil du bl.a. kunne få innsikt i hvordan drive et selskap, erfaringer knyttet til ulike former for ledelse og erfaring med samhandling med ulike mennesker. 

Jeg vil også oppfordre studenter til å tenke “hvilke måter kan min kompetanse skape verdi i ulike organisasjoner” heller enn å tenke “hvilke stillinger passer akkurat min utdanning”. Dette kan gi et bredere spekter av muligheter for deg selv og bidra med ny innsikt til en fremtidig arbeidsgiver.