Vi har flere ledige verv og søker kanskje nettopp deg?

Karrierekompasset er arbeidslivsutvalget ved Det Psykologiske Fakultet. Å være medlem i Karrierekompasset gir deg muligheten til å bidra til arrangementer i ulike former for alle studenter på psykologisk fakultet. Samtidig som vi jobber for å knytte studentene opp til arbeidslivet, kommer også du som styremedlem tett i kontakt med arbeidslivet. Vil du se på hva vi har arrangert tidligere? Ta en titt her!

Det å være med i en studentorganisasjon gir deg en god mulighet til å få erfaring fra en organisasjonsvirksomhet og bli kjent med andre studenter på tvers av studieretninger, det er både sosialt og lærerikt!  Du får viktig erfaring med å samarbeide med andre og jobbe mot et felles mål. 

Våre verv er; Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Bedriftskontakt(2stk), Markedsføringsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig,  og Webansvarlig! Sjekk ut hvilke forventninger og arbeidsoppgaver de innehar nedenfor, og les gjerne om hvordan styremedlemmene fra 2019-2020 beskriver sin erfaring i Karrierekompasset! 

Kunne du tenkt deg et verv? Legg inn din interesse i dette skjemaet så tar vi kontakt med deg for en samtale!

Leder

HVORDAN SER VERVET UT?

Dine praktiske oppgaver:

 • Sette agenda for møter, skrive sakslister og fasilitere møtene
 • Representere Karrierekompasset i forskjellige møter (lederforum, næringsliv o.l)
 • Arbeidsfordeling og oppfølging
 • Ha overordnet ansvar for planlegging, fremdrift og måloppnåelse
 • Sørge for at organisasjonen utvikler seg og blir bedre!

Vervet som leder gjør deg til den som har det overdna ansvaret for organisasjonen og alle vervene. Du bør være strukturert og evne å håndtere flere ting på en gang. Det er viktig at du i samarbeid med nestleder har et inntrykk og forventning til de ulike vervene, og gjerne sammen med gruppen setter noen felles mål. 

Som leder har du og et ansvar for å sikre rekruttering og videreføring av organisasjonen. Dette er en ettertraktet organisasjon å være del av, men dette kommer ikke av seg selv. Det er viktig å hele tiden gjøre Karrierekompasset synlig og deltakende. Ikke bare på fakultetet men også ut i mot næringslivet. Dette skaper engasjement og setter oss på dagsordenen. 

Som leder vil du og være forventet å stille på flere møter og samlingspunkt for studentorganisasjoner. Blant annet Lederforum for alle studentorganisasjoner på psykologisk fakultet. 

Hvordan har vervet vært?

Katharina Caspersen Salen

Leder

Å være leder i Karrierekompasset er et verv som vil kreve mye av deg, men som du vil kunne lære masse av, etablere et godt nettverk, og gi deg et godt innblikk i ulike aspekter av en organisasjon. Som leder har du et overordnet ansvar for Karrierekompasset og alle styrevervene. Dette er et verv som gir det masse nyttig erfaring på veien inn i arbeidslivet! 

Nestleder

HVORDAN SER VERVET UT?

Stillingen som nestleder i Karrierekompasset fungerer i praksis som en «alt-mulig-mann/dame», hvor det er viktig at vedkommende stiller opp der det trengs og engasjerer seg i strukturen innad i styret. Du skal i hovedsak være støttespiller for leder, men også hjelpe til der det trengs en ekstra hånd.

Det viktigste i dette vervet er gjerne å kommunisere godt med leder, tenke løsningsorientert, være engasjert og å ha et godt overblikk over hva som foregår i organisasjonen. Dersom leder ikke har mulighet til å stille vil det være du som må tiltre istedenfor!

Dine praktiske oppgaver:

 • Skrive erfaringsnotat etter arrangementer. 
 • Være leders stedfortreder hvis leder er forhindret fra å fungere som leder.  
 • Samarbeide med økonomiansansvarlig med å skrive søknader om støtte.  
 • Holde seg oppdatert på arrangementer som er relevante for Karrierekompasset
 • Skrive møtereferater

Hvordan har vervet vært?

Anna Folgerø

Nestleder

Vervet som nestleder har vært sosialt og lærerikt! Jeg har fått jobbe tett med de andre styrevervene, og tatt del i både administrative og praktiske oppgaver. Med verv i Karrierekompasset får du mulighet til å lage de arrangementene du selv savner som student – her er det bare fantasien som setter stopper!

Økonomiansvarlig

HVORDAN SER VERVET UT?

Økonomi-vervet er ikke så skummelt som det kanskje kan høres ut som, men det er viktig å være nøyaktig og å ha kontroll over penger som går inn og ut. I all hovedsak er arbeidsoppgavene dine å lage et budsjett som organisasjonen skal overholde og følge gjennom sin periode. 

Det er viktig at man kommuniserer godt med styret og oppdaterer jevnlig på hvordan vi ligger an. På den måten kan vi klare å arrangere masse gøy!

 

Dine praktiske oppgaver:

 •  Ansvarlig for all økonomi.  
 • Skal søke om penger og lage budsjett.  
 • Skal føre løpende regnskap og holder orden på regninger,  sørge for at penger blir refundert til de som har lagt ut
 • Skal skrive søknader om støtte i samarbeid med nestleder.

Hvordan har vervet vært?

Julie Karlsen

Økonomiansvarlig

Dette har vært et svært lærerikt år, jeg har lært mye gjennom oppgavene som økonomiansvarlig og det å være en del av styret. Vervet er ikke så skummelt som det kanskje kan høres ut! 

Bedriftskontakt (2stk)

HVORDAN SER VERVET UT?

Som bedriftskontakt i Karrierekompasset har man ansvar for å ta kontakt med foredragsholdere, bedrifter, osv. til ulike arrangementer. I perioden 2020-2021 hadde vi to bedriftskontakter i Karrierekompasset, og dette viste seg å være veldig nyttig for oss. Derfor velger vi å fortsette med dette videre. 

Som bedriftskontakt er det viktig å være nysgjerrig, søkende og tørre utfordre seg selv! 

Dine praktiske oppgaver:

 • Hovedansvar for kontakt med foredragsholdere, bedrifter osv.
 • Ansvar for bedriftsrepresentantene under arrangementet
 • har sammen med markedsføringsansvarlig ansvar for å ta bilder under arrangementer

Hvordan har vervet vært?

portrettpia

Pia Alexandersen

Bedriftskontakt (1)

Det å være bedriftskontakt i Karrierekompasset er en kjempegod mulighet, og det har allerede gitt meg fordeler i arbeidslivet, der rekruttere har sett det som attraktivt at jeg har drevet med nettverksbygging fra en tidlig fase

portretttpernille

Pernille Wirén

Bedriftskontakt (2)

Å være bedriftskontakt i Karrierekompasset har vært lærerikt og gøy! Et godt tips er å være tidlig ute med å ta kontakt!
Jeg vil ogsåoppfordre til å være tilgjengelig på mail og svare raskt når man har tatt kontakt med noen.

Markedsføringsansvarlig

HVORDAN SER VERVET UT?

Som markedsføringsansvarlig har du hovedansvaret for promotering av Karrierekompasset og markedsføring av våre arrangementer på sosiale medier som Facebook og Instagram, i tillegg til å dele ut flyers og henge opp plakater.

Det er viktig å klare tenke kreativt og nytt samt være løsningsorientert. Vi ønsker alltid nå ut til flere studenter og dette vil være din viktigste oppgave. Du vil også samarbeide tett med både webansvarlig og kommunikasjonsansvarlig!

Dine praktiske oppgaver:

 • Skal promotere og markedsføre Karrierekompasset, og har hovedansvar for Facebook og Instagram.
 • Har sammen med bedriftskontaktene ansvar for å ta bilder under arrangementer     
 • Hovedansvar for vår profil ut mot både potensielle aktører og medlemmer!

Hvordan har vervet vært?

Maria Selmer

Markedsføringsansvarlig

Det har vært et lærerikt år og vi har fått til mye til tross! Vi har fått endret vår grafiske profil og fokusert mye på markedsføring! Dette håper jeg nestemann fortsetter med i enda større grad!  

Kommunikasjonsansvarlig

HVORDAN SER VERVET UT?

Som kommunikasjonsansvarlig har du ansvar for all informasjon som går ut til studentene. Din oppgave er å videreformidle informasjon om arrangementer som Karrierekompasset har. Det er viktig å prøve nå ut til så mange av elevene på det psykologiske fakultet som mulig! I tillegg skal du ha oversikten over våre ulike medlemmer. 

Det er viktig å være tydelig, strukturert, rask til å gi respons samt like å jobbe i team.  Du vil nemlig samarbeide tett med både webansvarlig og kommunikasjonsansvarlig i dine oppgaver. 

Dine praktiske oppgaver:

 • Sende ut mail til alle medlemmene våre og holde de oppdatert.
 • Har ansvar for å svare på henvendelser som kommer inn på eposten tilknyttet nettsiden vår 
 • Ha jevnlig kommunikasjon med PSF i henhold til felles info o.l.

Hvordan har vervet vært?

Synnøve Lithun Norang

Kommunikasjonsansvarlig

Vervet som kommunikasjonsansvarlig har vært kjekt og lærerikt. Vi har fått til mye gøy dette året, på tross av korona, og det har vært en super gjeng å være sammen med.

Webansvarlig

HVORDAN SER VERVET UT?

Som webansvarlig er ditt hovedansvar å oppdatere nettsiden vår i tillegg til vår nye linkedin side! Dette innebærer å poste informasjon om de ulike arrangementene vi har, poste alumni-intervjuer, sette opp informative innlegg med tips og triks eller bare bytte ut bildene av styret! Du vil og bidra med markedsføring gjennom å lage plakater, påmeldingsskjema eller lignende. 

Det er viktig å tørre ta på seg nye utfordringer, prøve tenke nytt og kreativt. Det finnes så mange måter å lage spennende og viktig innhold til studenter digitalt!

Dine praktiske oppgaver:

 • Oppdatere websiden og ha kontroll på domenet.
 • Ansvar for å lage plakater til promotering (gjerne i samarbeid med markedsføringsansvarlig), henge dem opp og ta ned.
 • Skape innhold til nett!
 • Hovedansvar for LinkedIn siden vår.

Hvordan har vervet vært?

Ingrid Herud

Webansvarlig

Vervet som webansvarlig har vært utfordrende og lærerikt. Mitt beste tips vil være: Ikke vær redd for å prøve nye ting eller å be om hjelp. Det er alltid rom for nye ideer!