Kristoffer Follaug

Ungdomsarbeider hos St. Paul gymnas!
Bachelor i pedagogikk,
ved Universitet i Bergen


hvis jeg skulle gitt meg selv et råd ville det vært å jobbe mer effektivt og målrettet med fagene!

Hvordan var din vei ut i arbeidslivet?

Etter studier ved UiB opplevde jeg veien ut i arbeidslivet som ganske grei. Søknadsprosessen kunne være krevende, men det å skrive søknader og å gå på intervjuer gir en også mye erfaring som er nyttig å ha med seg videre. Etter hvert ble jeg tilbudt en stilling som ungdomsarbeider ved en videregående skole i Bergen, som er der jeg jobber nå.

Hvordan opplevde du jobbsøkingsprosessen som nyutdannet?

Jeg opplevde søknadsprosessen som litt krevende Men med flere jobbintervjuer så fikk jeg også erfaring.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

Bachelor i pedagogikk er en nokså åpen utdannelse, og dermed er det gjerne ikke helt opplagt hvilke stillinger man er kvalifisert til eller hva man kan jobbe med etter endt utdanning. Derfor blir det ekstra viktig å være bevisst den kompetansen som man har. I stillingen min som ungdomsarbeider jobber jeg hovedsakelig med å følge opp en enkeltelev som trenger ekstra oppfølging i skolehverdagen. Jeg opplever at jeg får bruk for mye av det jeg har lært på pedagogikk-studiet, og trives godt i denne jobben!

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

Det er flere ting, men kanskje særlig kunnskap om pedagogiske virkemidler, og også kommunikasjon. 

Hvordan har samfunns-situasjonen (covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

Det siste året har som for de fleste vært preget av stadige endringer. I skolen har vi forholdt oss til grønt, gult og rødt nivå. Det vil si at vi både har holdt åpent som normalt, hatt klassevise kohorter og også hjemmeundervisning. Der jeg jobber har vi vært innom alle nivåene, så arbeidshverdagen det siste året har vært preget av omstillinger.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Hehe, det er vel ofte sånn at man kunne ha jobbet mer med ting. Så hvis jeg skulle gitt meg selv et råd ville det vært å jobbe mer effektivt og målrettet med fagene!