Nestleder

Nestleder


Ingvild Reksten Amland
23 år

Hvilket verv har du i Karrierekompasset?


Jeg begynte i Karrierekompasset med verv som bedriftskontakt i 2017, og har nå verv som nestleder.

Kan du fortelle litt om oppgaver og erfaringer fra det?


Som bedriftskontakt opplevde jeg at jeg måtte ta et skritt utenfor komfortsonen da jeg kontaktet personer i arbeidslivet som vi ønsket å komme i kontakt med. Dette var et spennende verv da man som bedriftskontakt fronter Karrierekompasset i møte med aktuelle aktører, og kommer i kontakt med mange nye mennesker.

Stillingen som nestleder har gitt meg et bedre overblikk over Karrierekompasset som studentorganisasjon, og har gitt meg mulighet til å få bedre innsikt i flere av de andre vervene. Som nestleder fungerer man som lederens nærmeste sparrepartner, og har et overordnet ansvar i den forstand at man stepper inn der det trengs i styret. Jeg har opplevd dette vervet som en utrolig fin mulighet til å få en bedre forståelse fra det administrative perspektivet, samtidig som jeg har kjent litt mer på ansvarsfølelsen i relasjon til resten av styret.

Hvorfor bør studentene på psyk.fak søke seg til akkurat ditt verv?


Du bør søke på stillingen som nestleder fordi det gir deg mulighet til å erfare hvordan det er å ta del i et styre som får til mye variert ila et skoleår. Du får mulighet til å kjenne på ansvaret som følger med et frivillig verv, og får kjent på et lederansvar som jeg tror er svært nyttig å kunne ta med seg videre til flere arenaer i livet. Personlig har et verv i Karrierekompasset vært en døråpner for meg, da det har gitt meg mulighet til å bli kjent mennesker i arbeidslivet, og helt konkret vært springbrett for en relevant deltidsjobb.