Bedriftspresentasjon

Onsdag 24 november fikk vi besøk av Magnus Odéen fra Sparebanken Vest! Han gav et spennende foredrag, der vi blant annet fikk høre om hvilken verdi det å kunne et annet språk har på jobbmarkedet, hvordan søknadsprosessen hos store arbeidsgivere foregår, triks rundt hvordan du burde skrive CV-en din – og mye mer!

Magnus ble ferdig med profesjonsstudiet i 2007, og snakket positivt om studentstipendet; du får penger for å drive med forskning – og en forsker får gjort en jobb gratis. Videre fortalte han at tiden i praksis er nyttig, og at mange fikk jobb der de hadde hatt praksisen sin. Han nevnte også at «networking» ikke bare er et formelt opplegg med dress og håndhilsing, men at studiemiljøet og medstudentene dine kan være de som sikrer deg en jobb etter endt studieløp.

Magnus beskrev arbeidsmarkedet i Bergen som under utvikling, og at det var en fordel med en bred kompetanse i byen vi bor i fordi markedet er mindre. Utenom det, er spisskompetanse gull, og han anbefaler å finne en ting du kan fordype deg i – en ting som alle trenger, men ikke alle har.

Angående CV, rådet han til å gi mindre plass til en urelevant masteroppgave – og heller større plass til jobben du hadde som butikkselger i fem år, f.eks. Han forteller at arbeidsgiver må forstå hva du skriver, og at ingen forventer at du er superkompetent når du er nyutdannet. Forklar referansepersonen dine, og bruk helst lederen din. Han ber søkerne også tenke risiko gjennom søknadsprosessen, da arbeidsgiver regner ut risiko ved å ansette en gitt søker, og ansetter til dels på grunnlag av det.

Ting som alle arbeidsgivere elsker;

Å kunne forklare fag på en forståelig måte.

At du kan undervise/trene/lære opp andre.

At du mestrer statistikk/databehandling. Dette betyr for det meste kunnskap i og om excel.

At du får til å skrive gode, informative tekster – det er viktig å kunne skrive godt!

Å kunne bygge nettverk og relasjoner.

Å kunne ta initiativ (en passiv arbeidstaker vil være mer arbeidskrevende for arbeidsgiveren), og at du arbeider selvstendig og dermed ikke genererer masse lederarbeid. Magnus fyller inn her med at du ikke trenger å spørre kun for å være trygg, at du kan ta noen sjanser, og heller kjøre en «si fra hvis dette ikke er greit».

At du er ansvarlig.

At du leverer på tid og kvalitet.

Spørsmål fra publikum, og svar fra Magnus;

  • Hvordan blir man bedre på testene de bruker i søknadsprosessen? F.eks. bruker Equinor tester på tallforståelse.

Les instruksjonene til oppgaven nøye, gjerne tre ganger, og ikke start testen før du er sikker på at du forstår eksempeloppgavene. Ha en stor pc-skjerm og en datamus. «En liten MacBook dreper karrierer», da man lett kan trykke feil. Vær opplagt og uthvilt, dersom du har barn er det fint om noen andre passer på dem. Magnus fortalte at han tok en evnetest femten ganger, og kun vant to poeng på det. Han understreker at det viktigste er å ha en god pc, å lese instruksjonen, og å unngå å ta testen sent om kvelden.

  • Hvor positivt er det å kunne et annet språk enn norsk og engelsk?

Det finnes et språkhierarki, som resultat av en høy etterspørsel og et lavt tilbud. Magnus tipper at det er rangert russisk, kinesisk, tysk, japansk, osv. Dersom du kan polsk er dette populært innenfor bemanning!

Vi takker Magnus Odéen for et spennende og lærerikt foredrag, og håper alle koste seg med pizza og gode tips!