Karrierekompasset 


 

Karrierekompasset er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å bedre kontakten mellom studenter og arbeidsliv. Organisasjonen ble først opprettet under navnet «Arbeidslivsutvalget ved Det psykologiske fakultet«, og byttet våren 2011 navn til «Karrierekompasset, arbeidslivsutvalget ved Det psykologiske fakultet«. Bakgrunnen for stiftelsen av Karrierekompasset er det økte antallet av ulike bachelor- og masterutdanninger som tilbys ved Det psykologiske fakultet. Karrierekompasset ønsker å øke kunnskapen i arbeidslivet om dette, og bevisstgjøre studentene på hvordan de kan anvende sin egen kompetanse i arbeidslivet.

Internt på fakultetet ønsker Karrierekompasset å være en bred og samlende organisasjon som alle studenter føler tilhørighet til og ser nytteverdien av. Vi arrangerer hvert semester flere ulike arrangementer med sikte på å øke studentenes muligheter for å få relevant arbeid.

Følg oss på Facebook, Instagram og LinkedIn!