Ida Kopperstad

Atferdsviter/ atferdspsykolog i Mindshift


Jeg vil oppfordre studenter til å tenke «hvilke måter kan min kompetanse skape verdi i ulike organisasjoner” heller enn å tenke “hvilke stillinger passer akkurat min utdanning”.

Hva har du studert?

Jeg synes det var vanskelig å velge riktig studie etter videregående. Jeg begynte først på et sivilingeniørstudium på NTNU, men gikk senere over til å studere Arbeids- og Organisasjonspsykologi og profesjonsstudiet i psykologi. Det viktigste jeg sitter igjen med fra studiene er ikke akkurat hvilke fag jeg har tatt og ikke, men hvordan jeg har anvendt kompetansen min sammen med andres fagfelt og perspektiver. 

Hva jobber du med?

Jeg jobber som atferdsviter/atferdspsykolog i Mindshift. Mindshift er et konsulentselskap som kombinerer atferdspsykologi med data og teknologi for å få innsikt og skape endringer – f.eks. hvordan få en organisasjon til å bli datadrevet i vurderinger og beslutninger (endring av tankesett og arbeidsmetodikk) eller hvordan få mennesker til å ikke kaste søppel på bakken (endring av vaner og atferd). 

Tidligere har jeg blant annet arbeidet som konsulent innen endringsledelse i Accenture, som forretningsutvikler i DNB og som praktikant på det norske generalkonsulatet i San Francisco. Selv i ganske ulike stillinger i ulike selskaper, handler det hele tiden å om å se hvordan din bakgrunn kan skape verdi i ulike settinger. 

Hvordan har din arbeidsdag vært under korona?

Jeg har som de fleste andre i Oslo hovedsakelig jobbet hjemmefra det siste året. At hverdagen på hjemmekontor fungerer relativt bra for mange, viser hvor endringsdyktige mennesker er – i hvert fall når vi må. Selv om mye fungerer veldig godt og hjemmekontoret har mange fordeler, tror jeg samtidig at noe av merverdien som skapes når vi møtes ansikt til ansikt går bort. Jeg har også begynt i ny jobb på hjemmekontor, så jeg gleder meg kanskje ekstra mye til å komme tilbake til kontoret når det lar seg gjøre. 

Har du noen tips til studenter?

Mitt beste tips er å komme seg ut i arbeid. All arbeidserfaring er verdifull, selv om det ikke nødvendigvis er direkte relevant faglig sett. I mange jobber vil du bl.a. kunne få innsikt i hvordan drive et selskap, erfaringer knyttet til ulike former for ledelse og erfaring med samhandling med ulike mennesker. 

Jeg vil også oppfordre studenter til å tenke “hvilke måter kan min kompetanse skape verdi i ulike organisasjoner” heller enn å tenke “hvilke stillinger passer akkurat min utdanning”. Dette kan gi et bredere spekter av muligheter for deg selv og bidra med ny innsikt til en fremtidig arbeidsgiver.

Kristoffer Follaug

Ungdomsarbeider hos St. Paul gymnas!
Bachelor i pedagogikk,
ved Universitet i Bergen


hvis jeg skulle gitt meg selv et råd ville det vært å jobbe mer effektivt og målrettet med fagene!

Hvordan var din vei ut i arbeidslivet?

Etter studier ved UiB opplevde jeg veien ut i arbeidslivet som ganske grei. Søknadsprosessen kunne være krevende, men det å skrive søknader og å gå på intervjuer gir en også mye erfaring som er nyttig å ha med seg videre. Etter hvert ble jeg tilbudt en stilling som ungdomsarbeider ved en videregående skole i Bergen, som er der jeg jobber nå.

Hvordan opplevde du jobbsøkingsprosessen som nyutdannet?

Jeg opplevde søknadsprosessen som litt krevende Men med flere jobbintervjuer så fikk jeg også erfaring.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

Bachelor i pedagogikk er en nokså åpen utdannelse, og dermed er det gjerne ikke helt opplagt hvilke stillinger man er kvalifisert til eller hva man kan jobbe med etter endt utdanning. Derfor blir det ekstra viktig å være bevisst den kompetansen som man har. I stillingen min som ungdomsarbeider jobber jeg hovedsakelig med å følge opp en enkeltelev som trenger ekstra oppfølging i skolehverdagen. Jeg opplever at jeg får bruk for mye av det jeg har lært på pedagogikk-studiet, og trives godt i denne jobben!

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

Det er flere ting, men kanskje særlig kunnskap om pedagogiske virkemidler, og også kommunikasjon. 

Hvordan har samfunns-situasjonen (covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

Det siste året har som for de fleste vært preget av stadige endringer. I skolen har vi forholdt oss til grønt, gult og rødt nivå. Det vil si at vi både har holdt åpent som normalt, hatt klassevise kohorter og også hjemmeundervisning. Der jeg jobber har vi vært innom alle nivåene, så arbeidshverdagen det siste året har vært preget av omstillinger.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Hehe, det er vel ofte sånn at man kunne ha jobbet mer med ting. Så hvis jeg skulle gitt meg selv et råd ville det vært å jobbe mer effektivt og målrettet med fagene!

Anders Mellingen

Team Manager i Head Energy Consulting
Mastergrad i psykologi, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi
ved Universitet i Bergen


Ha et åpent sinn om at det finnes flere jobbmuligheter enn hva du kanskje tror. Det er kanskje lurt å ikke bli for låst på hvilken karriere du skal inn i. De fleste jobberfaringene kan være nyttige og ikke tenk at du må sikre deg drømmejobben på første forsøk. Ofte må man faktisk reelt stå i et arbeid for å oppdage om dette er noe man trives med eller ikke.

Hvor jobber du i dag?

I dag jobber jeg som Team Manager i Head Energy Consulting. Head Energy er et uavhengig ingeniør-, teknologi- og konsulentselskap med hovedkontor i Bergen, hvor jeg jobber i Consulting-avdelingen. Head Energy leverer ingeniørpersonell, teknologi og løsninger, engineering og marine operasjoner. Våre primære markedssegmenter er Olje & Gass, Offshore Vind og Landbasert Infrastruktur. Som Team Manager har jeg personalansvar for et team av våre konsulenter, og jobber med rekruttering, salg og forretningsutvikling.

Var det vanskelig for deg å få en relevant jobb etter endt studie?

Siste semesteret på mastergraden var jeg utvekslingsstudent ved University of Sydney, i Australia. Det var et fantastisk halvår, men vi som reiste var litt ekstra spente på å søke jobber i Norge fra Australia. Men dette ble en utelukkende positiv opplevelse at bedrifter var villige til å gjennomføre intervju via Skype og jeg opplevde meg som en like reell arbeidssøker selv om jeg ikke kunne møte opp fysisk til intervju. Jeg fikk en relevant jobb som HR-konsulent i et rådgivningsselskap. Der jobbet jeg med rekruttering og teamutvikling. Flere av mine medstudenter fikk seg også relevante jobber, så jeg opplevde at utdanningen vår ble godt mottatt i næringslivet.

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i arbeidshverdagen?

På studiet lærte vi blant annet om hvordan ivareta og utvikle medarbeidere og ledere på en god måte, samt fokus på organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. I møte med både ansatte, kandidater og kunder får jeg bruk for denne kompetansen. Vi hadde også om rekruttering på utdanningen og den delen av utdanningen får jeg mye bruk for i arbeidshverdagen når jeg gjennomfører rekrutteringsprosesser fra A-Å.

Hva tenker du er det viktigste å ta med seg fra studietiden av erfaringer og hva føler du at du har
fått mest bruk for?

Utdanning er viktig, men er ikke alt. Vær aktiv ved siden av studiene i engasjementer, både med jobb og frivillig arbeid/verv. Det i seg selv kan berike hverdagen din, samtidig som du kan bli mer attraktiv overfor en fremtidig arbeidsgiver. Det kan være med på å utvide nettverket ditt, noe som kan bli svært viktig når du skal ut i jobb. Det er ofte gjennom bekjente man finner drømmejobben (og kanskje du også kan være til hjelp for noen?). Svært mange jobber blir ikke utlyst. Jeg anbefaler å være fremoverlent i jobbsøkerprosessen og bruke nettverket ditt.

Hvordan har samfunnssituasjonen (Covid-19) påvirket din arbeidshverdag?

For min del så har situasjonen gjort at jeg må være enda tettere på våre ansatte og kunder da dette er en uoversiktlig tid, som endrer seg jevnlig. Heldigvis har det gått bra til nå og vi har mye å gjøre. Ansatte og kunder jobber mer fra hjemmekontor nå, men vi bruker daglig videokonferanse på Teams og det fungerer fint.

Hvis du kunne gitt deg selv et råd som student, hva ville det vært?

Ha et åpent sinn om at det finnes flere jobbmuligheter enn hva du kanskje tror. Det er kanskje lurt å ikke bli for låst på hvilken karriere du skal inn i. De fleste jobberfaringene kan være nyttige og ikke tenk at du må sikre deg drømmejobben på første forsøk. Ofte må man faktisk reelt stå i et arbeid for å oppdage om dette er noe man trives med eller ikke. Når det er sagt, hvis du har en klar formening om hva du ønsker å jobbe med, vær tidlig ute og vis din interesse for potensielle arbeidsgivere.