Foredrag: Cognite & SAMMEN karriere

Er du nysgjerrig på veien ut i arbeidslivet? Lurer du på hvilke muligheter som finnes i og etter studietiden?

Onsdag 4. november inviterer Karrierekompasset til foredrag med Maria Sviggum fra Cognite og Rønnaug Tveit fra Sammen Karriere som vil gi informasjon og inspirasjon til veien videre!

Maria Sviggum

er tidligere student ved det psykologiske fakultet, med en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Maria har jobbet i Cognite siden firmaets oppstart i 2017, hvor hun blant annet har ledet rekruttering og onboarding av nyansatte. I dag har hun rollen som Culture Manager, en HR-rolle som dreier seg rundt kulturbygging i selskapet. Denne kvelden vil hun fortelle oss om veien ut i arbeidslivet, og arbeidet med rekruttering og kulturbygging.

Rønnaug Tveit

er avdelingsleder og karriereveileder hos Sammen Karriere – karrieresenteret for studenter. Rønnaug vil presentere studentenes mulighet for Externship, som er en form for jobbskygging der studentene følger en bedrift eller person i en kort tidsperiode for å få innsikt og innblikk i deres arbeidshverdag. I tillegg vil hun fortelle om andre gode tilbud Sammen Karriere har for deg som student.


Foredraget holdes i Egget på Studentsenteret fra kl. 17.30 – 20.00. Det vil bli konkurranse med premier og tradisjonen tro blir det servering av mat, men selvsagt på en koronavennlig måte!

Åpen påmelding for alle studenter ved det psykologiske fakultet. Det er begrenset med plasser, så førstemann til mølla!

Karrierekompasset rekrutterer høsten 2020!

Vi i karrierekompasset har flere ulike verv som vi håper du vil søke på!

Karrierekompasset er arbeidslivsutvalget ved Det Psykologiske Fakultet. Å være medlem i Karrierekompasset gir deg muligheten til å bidra til arrangementer i ulike former for alle studenter på psykologisk fakultet. Samtidig som vi jobber for å knytte studentene opp til arbeidslivet, kommer også du som styremedlem tett i kontakt med arbeidslivet.

Det å være med i en studentorganisasjon gir deg en god mulighet til å få erfaring fra en organisasjonsvirksomhet og bli kjent med andre studenter på tvers av studieretninger, det er både sosialt og lærerikt!


Ledige styreverv:

 • Markedsføringsansvarlig
  Som markedsføringsansvarlig har du hovedansvaret for promotering av Karrierekompasset og markedsføring av våre arrangementer på sosiale medier som Facebook og Instagram, i tillegg til å dele ut flyers og henge opp plakater.
 • Bedriftskontakt
  Bedriftskontaktens ansvar er å skape og opprettholde kontakt med foredragsholdere og bedrifter, og har sammen med leder hovedansvar for bedriftspresentasjoner.
  Du kan lese mer om Christine sine erfaringer som bedriftskontakt her
 • Kommunikasjonsansvarlig
  Som kommunikasjonsansvarlig har du hovedsakelig ansvar for Karrierekompassets epost. Din oppgave er å holde orden i medlemslister, videreformidle informasjon og promotere arrangementer til våre medlemmer på epost.
 • Økonomiansvarlig
  Hovedoppgaven til økonomiansvarlig er å søke penger, lage budsjett og føre løpende regnskap, i tillegg til å ha ansvar for å skrive søknader om støtte i samarbeid med nestleder.
  Du kan lese mer om Linn sine erfaringer som økonomiansvarlig her
 • Webansvarlig
  Som webansvarlig har du ansvar for å formidle og promotere våre arrangementer gjennom Karrierekompassets nettside og administrere vår LinkedIn-profil.


Hvordan søke:

Vi søker studenter på det psykologiske fakultet, uavhengig av studieretning – som har lyst til å være med på å videreutvikle Karrierekompasset enda mer!

Ønsker du å søke på et av styrevervene kan du sende en søknad og gjerne CV til karrierekompasset@gmail.com, hvor du skriver litt om deg selv og hvorfor du ønsker å søke på den bestemte stillingen, i tillegg til kontaktinformasjon. Husk at det er mulig å søke på flere verv!

Søknadsfristen er fredag 28.august

Intervjuprosessen skjer fortløpende, vi gleder oss til å høre fra deg!